Reportáže - aneb co se událo

 

 

 Rok 2008

 

 

Výroční valná hromada

Dne 6. prosince 2008 se konala Výroční valná hromada naší odbočky. Zúčastnili se jí zástupci města, za SLČR plk. ing. Filip, zástupci odbočky Přerov a náš milý host gen. Škarvada. Uplynulý a pro nás úspěšný rok zhodnotil ve správě L. Jerguš. Po předání blahopřání jubilantům a zvolení nového výboru se rozproudila srdečná debata. Chtěli bychom i v příštím roce formou besed přiblížit letectvo hlavně mládeži.

 

 

 

Výstava Z dějin Čs. letectva - Příborsko v oblacích

Naší největší letošní akcí bylo otevření výstavy "Z dějin čs. letectva - Příborsko v oblacích" pořádané k 90. výročí vzniku Československého letectva. Akce byla uspořádána pod záštitou Regionálního muzea Nový Jičín ve velkém sále místního muzea v Příboře. Vernisáže se zúčastnili mimo našich členů i zástupci města Příbora, zástupci muzea Nový Jičín a zástupci modelářského klubu Apolo Kopřivnice. Kulturní vložku zajistilo město a úvodní přednášku o vzniku Československého letectva přednesl náš historik pplk. Bohumil Vlach. Děkujeme tímto všem, kteří se na uskutečnění výstavy podíleli, zvláště modelářům z Apola Kopřivnice, kteří svými perfektními modely celou výstavu velmi oživili. Snažili jsme se obsáhnout celou šíři letectva. Samostatnou pozornost jsme věnovali dvěma útvarům 1. dvlp a 8. stíhacímu, které na letišti Mošnov působily. 

Návštěvní doba muzea je úterý a čtvrtek 8:00-12:00, 13:00-16:00 v neděli 9:00-12:00 hod. Ukončení výstavy je 29. ledna 2009. Všechny, kteří se o letectví zajímají srdečně zveme.

 

 

 

Oslavy vzniku republiky a Den veteránů

Členové naší odbočky se 28. října v den vzniku naší republiky, spolu se zástupci města a dalších organizací, zúčastnili sázení památné lípy v městském parku. Poté položili kytice k pomníku T. G. Masaryka u místního gymnázia.

Na památku válečných veteránů jsme položili kytice u pomníku padlých první světové války, u památníku zahynulých letců a u pamětní desky na městské radnici.

 

 

 

Kopřivnické poháry

25. října se zástupci naší odbočky zúčastnili modelářské soutěže "Kopřivnické poháry". Jako každým rokem jsme si vybrali model, který má vztah k Čs. letectvu. Tentokrát to byla Avia B-534 Martina Glogara. Mimo diplomu od naší odbočky je mu za odměnu umožněna návštěva simulátoru  L-410 na letišti Mošnov. Na soutěži jsme se formou panelů snažili přiblížit náš minulý letecký život u obou útvarů na letišti Mošnov.

 

 

 

Křty knih Stanislava Vystavěla

Dne 13. září 2008 v Žatci se křtily za účasti představitelů letectva další knihy člena naší odbočky Standy Vystavěla s názvem Bez nich by nevzlétli a 11. letecká základna a její předchůdci. Je to zajímavý pohled do zákulisí leteckého provozu o němž se většinou nepíše. Přikládáme několik fotografií ze křtu. Vysoce hodnotíme Standovu nevyčerpatelnou energii a snahu o uchování historie našeho vojenského letectva. Za odměnu mu byl umožněn let v letounu L-29 Delfín. Připomínáme i jeho předcházející knihy Říkali mu Korea a 11. stíhací Invazní. Standovi tímto děkuje výbor odbočky SL Příbor.

17. září 2008 se pak v Praze konalo shromáždění k 50. výročí služby RTZ a tam autor od NGŠ AČR gen. Ing. Vlastimila Picka obdržel za knížku "Bez nich by nevzlétli" PAMĚTNÍ LIST NGŠ AČR.

 

     

 

 

19. setkání bývalých příslušníků 1. dopravního pluku

Dne 13. září 2008 se uskutečnilo již 19. setkání bývalých příslušníků 1. dopravního pluku. Sešlo se nás celkem 76. Setkání bylo zahájeno položením kytice u pomníku zahynulých kamarádů. Po shromáždění v restauraci Mexiko byli všichni přivítáni předsedou naší odbočky Slávkem Valečkem. Minutou ticha byli vzpomenuti všichni, kteří se nás dívají z leteckého nebe. Za pozvání poděkoval náš host gen. Zdeněk Škarvada, bývalý pilot RAF. Popřál všem alespoň tak dlouhý život jako se dožil on (91 let). Za ústřední předsednictvo Svazu letců ČR nás navštívil ing. Macura, za mdoelářský klub Apolo Kopřivnice přišel p. Langer. Po nezbytném focení a slavnostním obědě se rozproudila neřízená diskuse. Skoro všichni se kupodivu navzájem poznali. Bylo dohodnuto, že příštím rokem se zase sejdeme na již jubilejním 20. setkání. Mimo obvyklých fotografií bude vydáno - tak jako minulý rok - CD se všemi záběry od několika fotografujících. Kdo má zájem, kontaktujte nás.

 

 

 

Výstava Bratří Žurovců

10. září 2008 se uskutečnila vernisáž výstavy "Bratří Žurovců". Výstavu připravil náš člen František Pavelčík a instalaci provedla paní Nedomová z LTV Příbor v prostorách cukrárny na náměstí "U Kerekeše". Na unikátních fotografiích jsou záběry ze stavby a zkoušek prvního vrtulníku (rok 1918) u nás. Bratři Žurovcové pocházeli z nedaleké (již zaniklé) vesnice Harty, v prostoru nynějšího letiště Mošnov. Výstava potrvá do konce října.

 

 

 

Vernisáž výstavy "Letci a vzduchoplavci"

Dne 12. června jsme se zúčastnili vernisáže výstavy "Letci a vzduchoplavci" v Novém Jičíně. Výstava je umístěna do 30. srpna v místním muzeu na Žerotínském zámku. Naše odbočka se také podílela na její přípravě. Výstavu zahájila ředitelka muzea PhDr. Sylva Dvořáčková. O koncepci výstavy promluvil kurátor p. Číp. K historii vzniku československého letectva měl příspěvek náš člen plk. Boh. Vlach. Na výstavě je množství historických fotografií, které nebyly nikde publikovány. Je zde zachyceno jak československé letectvo, tak i letecká činnost v našem regionu.

Otevírací doba výstavy je út–pá 8-12h a 13-17h; so-ne 9-16h

 

 

 

 

Setkání letců - veteránů v Prostějově

Dne 5. června 2008 se zúčastnili zástupci naší odbočky 11. setkání Letců Svobodného Československa se sídlem v Londýně. Setkání bylo organizováno ministerstvem obrany a odbočkou SL gen. Zdeňka Škarvady č. 21 Prostějov. Skupina sedmnácti válečných veteránů, příslušníků RAF a Čs. obrněné brigády žijících v Anglii, byla týden na návštěvě v České republice. Letci byli přijati na radnici místostarostou Prostějova, kde jim byly předány pamětní medaile. Bylo jim vysloveno poděkování za hrdinství v boji za naši svobodu. Další program pokračoval v Obecním domě. Za pozvání poděkoval generálmajor v. v. Ivan Schwarz. Z dalších jeho kolegů jmenujeme O. Černého, H. Meliona, R. Čapka, A. Piška, B. Peterse, J. Svobodu, M. Kratochvíla, F. Kaplana a další. Po slavnostním obědě byly položeny věnce k pomníku zahynulým letcům na místním hřbitově. Setkání bylo ukončeno ukázkami na letišti Stichovice. Děkujeme organizátorům za pozvání a perfektní organizaci.

 

 

 

 

Náměstek ministryně obrany Ing. Padělek v Příboře

Příbor uvítal 24. dubna návštěvu náměstka ministryně obrany Ing. Padělka. Bylo jednáno o dokončení leteckého pomníku, který by se měl stát důstojným reprezentantem památky všem zahynulým letcům Severomoravského kraje.

 

 

Obsah © Svaz letců Příbor, z. s. | Design & grafika © Pavel Šenk