Reportáže - aneb co se událo

 

 

 Rok 2016

 

 

Palačov a Suchdol nad Odrou

17. prosince jsme položili kytičku u pomníku amerických letců u Palačova. Využili jsme pozvání Klubu letecké historie Suchdol nad Odrou k návštěvě jejich nově doplněných expozic.

 

 

 

Den válečných veteránů

Tradiční vzpomínka na válečné veterány 11. listopadu v Příboře byla obohacena o přítomnost skupiny Klubu vojenské historie.

 

 

 

Jubileum

V listopadu oslavil náš předseda SL Příbor Čestmír Šedivý jako nemladší člen 65 roků. Přejeme mu hlavně stálé zdraví a spokojenost.

 

 

 

28. říjen

Asi jako všude, je i připomínka vzniku naší republiky v Příboře opomíjená. Podle toho byl i zájem občanů.

 

 

 

Kopřivnické poháry

22. října pořádali modeláři ze spřáteleného klubu Apolo svou tradiční soutěž. Putovní pohár gen. Zdeňka Škarvadovy (udělovaný naší odbočkou) za Hurricane Mk.I předala vítězi, Robertu Szwarcovi, paní Ivanka Škarvadová. Cenu SL Příbor získal za model Mi-17 Zdeněk uj. Za odměnu se proletí na skutečném leteckém simulátoru Mi-171.

 

 

 

S modeláři na simulátoru

Výherce naší ceny minulý rok na Kopřivnických pohárech, Pavel Huryta, si u příležitosti opětovné návštěvy našeho kraje vyzvedl svou cenu - let na vrtulníkovém simulátoru Mi-171 v Mošnově, který navštívil se svou rodinou.

 

 

 

Legiovlak

Svoje znalosti o působení našich legií v Rusku jsme si osvěžili při návštěvě Legio vlaku v Hranicích 4. října.

 

 

 

Náměšť 60. let

V malém počtu jsme se 1. října zúčastnili malého leteckého dne na letišti Náměšť nad Oslavou u příležitosti oslav 60 výročí založení vrtulníkového pluku. Vrcholem byla letová ukázka letounu MiG-15UTI v čs. barvách.

 

 

 

Terminál Mošnov

Na letišti Mošnov v průchozí hale terminálu byla umístěna připomínka význačných událostí kolem letiště Mošnov. Vnučka rodiny Žurovců poděkovala za umístění panelu připomínající první letecké začátky bratří Žurovců (1920) na loukách u osady Harty – nynější prostor letiště. Vdova po Františku Doleželovi poděkovala za připomenutí jeho hrdinského činu, kdy za cenu ztráty života přeletěl s neovladatelným letounem sídliště Stará Bělá. Je zde vzpomenuto přistání první smíšené letecké divize na našem území. Poslední je vzpomínka na příslušníky našeho letectva, kteří zahynuli při plnění služebních povinností. O instalaci se spolu s hejtmanstvím Ostravy zasloužil iniciátor vzomíkkových panelů ing. Jar. Jurek, člen naší odbočky SL Příbor.

 

 

 

Job Air

Využili jsme pozvání ing. Tomašuly k prohlídce opravárenské haly JOB AIR.

 

 

 

Výstava

Dnem 30. srpna končí naše úspěšná výstava k 70. výročí založení 8. slp a 1.d opravně výsadkového pluku v Mošnově. Děkujeme všem pracovníkům muzea za pomoc.

 

 

 

Hůrka

20. srpna jsme uskutečnili jako každoročně vzpomínku u pomníku našich zahynulých kolegů při katastrofě na vrcholku kopce Hůrka. Setkání se zúčastnil zástupce obce Hůrka, hasičského sboru a mysliveckého sdružení.

 

 

 

Králíky

19. srpna jsme navštívili Vojenské muzeum Králíky, kde zároveň probíhaly přípravy na ukázku bojů 2. světové války "Chmelnice 2016". Děkujeme pracovníkům muzea za prohlídku muzea. Oceňujeme jejich neúnavnou práci při záchraně památek.

 

 

 

Jubileum

Při příležitosti 70. narozenin byl oceněn člen předsednictva Marián Pavlík zlatou medailí ČSSL Za zásluhy. Medaili mu na hruď připnul předseda odbočky Čestmír Šedivý v naší klubovně za účasti ostatních kolegů.
 

 

 

Helmovo výročí

K výročí Oldřicha Helmy jsme byli požádáni o uspořádání vzpomínky. Přednášku o celém životě provedl Ladislav Jerguš. Konala se 30. června v zasedací místnosti zastupitelstva Města Příbora za účasti rodiny. Rodinou byly také zapůjčeny fotografie z mládí, z jeho pilotního výcviku i z Anglie. Překvapila nás poměrně hojná účast občanů i diskuse, která se později rozvinula.

 

 

 

Varroc

Náš kolega Ruda Ripčík, bývalý pracovník firmy Varroc Nový Jičín, výrobce světelné techniky pro automobily, nám zprostředkoval návštěvu tohoto podniku. 15. června jsme prošli celou velmi zajímavou výrobu s podrobným výkladem.

 

 

 

 

Olešnice

Cestou z muzea Vyškov jsme navštívili hrob našeho velkého kamaráda, brig. gen. Zdeňka Škarvady v Olešnici.

 

 

 

 

Vyškov

Svaz letců Slovenska, odbočka Trenčín, požádal naši odbočku o zprostředkování návštěvy Leteckého muzea Vyškov. Sešli jsme se v muzeu 26. května v hojném počtu. Vedoucí muzea p. Venský společně s kolegy nás seznámil s historií muzea a současným, téměř neradostným stavem. Jako u většiny takovýchto muzeí převládají snahy o rozprodej exponátů. Tradice našeho vojenského letectva nikoho z politiků nezajímají, spíše jim vadí. Vzpomínky jsme si oživili při společné besedě v krásné klubovně LHN (Letecké historické nadace). Navzájem jsme si předali upomínkové předměty. Děkujeme pracovníkům muzea za pěkně prožitý den a oceňujeme jejich nelehkou práci.

 

 

 

 

Valašské Meziříčí

11. května jsme navštívili pěknou výstavu Ocelová křídla nad Valašskem v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Výstava připomíná letecké bitvy nad Moravou vztahující se na oblast Valašska. Vykopanými exponáty přispělo přispělo letecké muzeum Suchdol nad Odrou.

 

 

 

 

Osvobození Příbora

Kytičkou spolu ze zástupci města jsme 5. května uctili památku sovětských vojáků, padlých při osvobození Příbora.

 

 

 

Ostrava

30. dubna jsme se zúčastnili oslav osvobození Ostravy u památníku Rudé armády v Komenského sadech v Moravské Ostravě.

 

 

 

70 let

K výročí pluku jsme uspořádali mimořádné setkání všech příslušníků pluku. Přes stále rostoucí věk příslušníků, který se nedá zastavit, se nás sešlo 76. Návštěvou nás poctil i zástupce družebního SL Slovenska, odbočky Trenčín kolega Šimon.

 

 

 

 

Vernisáž naší výstavy

Společně s Muzeem Novojičínska Příbor jsme uspořádali výstavu k 70. výročí založení 1. dvlp a 8. slp. Oba pluky sídlily dlouhou dobu na letišti Mošnov. Výstava je dlouhodobá, až do 30. srpna 2016. Všechny zájemce zveme. Otevřeno je vždy v úterý, čtvrtek a sobotu 9 – 17 hodin. Slavnostní vernisáž se odehrála 12. dubna.

 

 

 

 

O poháry Luna Příbor

Podporu modelářům vyjadřujeme i návštěvou soutěže O poháry SVČ Luna Příbor, která se konala 13. února. Naše ocenění získal Petr Schickl za model MiG-19.

 

 

 

 

Valná hromada

Svoji činnost jsme zhodnotili na Valné hromadě 30. ledna. Kam dál se Svazem letců jako celkem představil předseda předsednictva gen. Kubala. Výhledy města představil starosta města Příbora Bohumil Majer.

 

 

 

Obsah © Svaz letců Příbor, z. s. | Design & grafika © Pavel Šenk