Reportáže - aneb co se událo

 

 

 Rok 2021

 

 

Palačov

Tentokrát nebyla organizována hromadná vzpomínka na Krvavou neděli 1944. Uctili jsme památku padlých letců u pomníku v Palačově.

 

 

 

Doležel

12. listopadu uplynulo 74 let od tragédie pilota 1. třídy mjr. Františka Doležela u okraje katastru Ostrava - Stará Bělá. Při přistávacím manévru vypověděl službu motor u letounu MiG-21PF. Pilot se s neovladatelným letounem snažil dostal mimo obydlenou oblast. Po prolétnutí v nízké výšce nad posledními domy se katapultoval. Katapultáž v tak nízké výšce bohužel nepřežil.

 

 

 

11. listopadu

Den válečných veteránů jsme si připomněli položením kytic u pomníků Letců zahynulých ve 2. světové válce a společně se zástupci města u pamětní desky na náměstí. Jako v posledních letech je pravidlem, tato pieta proběhla bez zájmu občanů města. Je to asi všeobecný trend ve společnosti.

 

 

 

Výročí republiky

27. října jsme se připojili k připomínce vzniku republiky. Vzpomínku zahájel svým projevem místostarosta Mgr. Pavel Netušil. Poté zástupci města SL Příbor položili kytice k pomníku T. G. Masaryka.

 

 

 

Setkání 2021

Na poslední chvíli, před znovu zpřísněným coronavirovým opatřením se podařilo zorganizovat našemu Svazu letců Příbor odložené Setkání 2021. Setkání bylo uskutečněno k výročí 75let od založení obou pluků, sídlících na letišti Mošnov a to 1. dopravnímu a 8. stíhacímu pluku. Sešlo se nás 120, a k našemu potěšení se dostavili i kolegové ze Slovenska. Po přivítání předsedou SL Příbor Čestmírem Šedivým a předsedkyní spolku Přátel 8. slp Mirkou Tomašulovou, byla vyslána delegace k položení kytice k „Leteckému pomníku“. Vzpomínkou na kolegy, kteří se přemístili do leteckého nebe, přípitkem a slavnostním obědem bylo zahájeno volné popovídání. Povídání a vzpomínání nebralo konce. S přáním, že se pokud možno znovu sejdeme, jsme se v pozdních hodinách rozcházeli.

 

 

 

Hůrka

Každým rokem vzpomeneme na naše zahynulé kolegy při katastrofě na vrcholu kopce Hůrka u Nového Jičína.

 

 

 

Přerov

1. srpna jsme uskutečnili autobusový zájezd do Komenského muzea v Přerově na výstavu 110 let letiště Přerov. Krásnou výstavu připravili kurátoři muzea Mgr. Sehnálek a Mgr. Drechsler. Výhodou bylo, že celou výstavou nás slovem provázel Mgr. Drechsler. Byl to pěkný zážitek, protože slovní doprovod je něco jiného, než pouhá prohlídka. Za to děkujeme.

 

 

 

Výroční členská schůze

Vzhledem k rozvolnění jsme konečně 12. června uspořádali Výroční členskou schůzi v prostorách SVČ LUNA Příbor. Účast byla mimořádně veliká. Přivítali jsme předsedkyni Spolku přátel 8. stíhacího pluku p. Mirku Tomašulovou. Po zprávě o činnosti za minulý rok, kterou přednesl předseda spolku Čestmír Šedivý, a zprávě o hospodaření se rozvinula celkem bohatá diskuze. Bylo navrženo uskutečnit několik poznávacích zájezdů s leteckou tématikou. Tématem bylo i uskutečnění odložené setkání obou leteckých pluků dislokovaných na letišti Mošnov. Snad nám tyto záměry nepokazí další "korona".

 

 

 

Albrechtičky

Připomněli jsme si přílet 1. Smíšené letecké divize v SSSR na letiště Albrechtičky dne 10. května 1945. Odtud 14. května 1945 odlétala na letiště Kbely. Z vedení letiště se vzpomínky nezúčastnil nikdo.

 

     

 

 

8. května

Kytičku jsme položili také u pomníku padlých letců za 2. světové války. Zde jsme byli jediní, přestože pomník je ve správě města Příbora.

 

 

 

7. května

Osvobození jsme si připomněli na Nábřeží Rudoarmějců, položením kytičky u pomníku padlých. Vzhledem k situaci a postoji obyvatel, mimo zástupců města, jako jediný spolek.

 

 

 

Obsah © Svaz letců Příbor, z. s. | Design & grafika © Pavel Šenk