Reportáže - aneb co se událo

 

 

 Rok 2010

 

 

Rozloučení s rokem 2010

Jako každým rokem jsme i konec roku 27. prosince 2010 oslavili se svými manželkami v našem klubu. Naše stálá harmonikářka Liduška Adamcová, nám k tomu perfektně zahrála. Kdo si ještě pamatuje slova písniček, dal se do zpěvu.

 

 

Výroční valná hromada Olomouc

Zástupci naší odbočky, společně se zástupci odboček z Prostějova a Přerova, se 14. prosince 2010 zúčastnili výroční Valné hromady odbočky SL Olomouc.

 

 

Valná hromada

Dne 11. prosince 2010 uskutečnila naše odbočka řádnou Valnou hromadu. Přes značně nepříznivé počasí, kdy někteří kolegové uvízli na cestě, byla účast velmi dobrá. Zpráva, kterou přednesl jednatel odbočky Ladislav Jerguš, se zabývala celou novodobou dvacetiletou historií SL a odbočky. Činnost odbočky zhodnotil i předseda SL plk. PhDr. Oldřich Rampula. Odbočce předal uznání za celou dosavadní činnost. Všichni členové odbočky dostali Pamětní list k 20. Výročí znovuzaložení SL. Dalším hostem byl starosta města ing. Milan Strakoš, který všechny seznámil s ukončením stavební části památníku letců narozených na území Moravskoslezského kraje, kteří padli ve 2. Světové válce. Památník bude slavnostně odhalen 6. května 2011. Dalším hostem byl i historik plk. Přemysl Filip.

 

 

Návštěva PCK

V předchozích aktualitách je několik obrázků ze soutěže modelářů – Kopřivnické poháry. Námi vybraným vítězem byl Honza Petr a Bc. Petra Koliba. Jelikož jsme splnili slib, oba, včetně předsedy klubu modelářů Pavla Šenka, navštívili 29. listopadu letecké simulátory L-410 u fy Let´sFly a Mi-171 u fy HTP Ostrava. Kolegové jim umožnili let na obou simulátorech vyzkoušet. Věříme, že to byl pro ně nevšední zážitek, zvláště na vrtulníkovém simulátoru s prostorovou projekcí. Děkujeme tímto i kolegům z obou firem, kteří návštěvu umožnili a věnovali se nám.

 

 

Den válečných veteránů

Tak jako na mnoha místech naší republiky i v Příboře se konala vzpomínka na oběti válek dne 11. listopadu u příležitosti Dne válečných veteránů. Byly položeny kytice u pomníku padlých první světové války a u pamětní desky obětí druhé světové války. Snad i další generace nezapomenou na ty, kteří nám umožnili žít v míru.

 

 

Sklep

Při cestách za poznáváním naši vlasti jsme letošní podzim 10. listopadu navštívili Památník Velké Moravy ve Starém městě. Odpoledne jsme zkusili, zdali se nekazí víno ve sklípku. Opravdu nebylo kyselé a tak jsme si při tom vesele zazpívali.

 

 

Jubilejní Kopřivnické poháry

30. října se konala každoroční soutěž plastikových modelářů Kopřivnické poháry. Ze soutěže je několik obrázků. Pro naši odbočku je to příležitost se setkat s umem a zápalem pro letectví všech zúčastěných. Většina modelů měla vynikající úroveň. Byla vypsána i samostatná kategorie modelů s československými znaky a samostatná kategorie Zlínů. Každoročně vybíráme i my model ohodnocený diplomem naší odbočky a jako třešnička na dortu je návštěva leteckého simulátoru L-410 u firmy Let's Fly Mošnov. Vítězem se stal letos mladík Jan Petr za československou Avii S-92 v měřítku 1/48. Snad bude mít pěknou vzpomínku.

Ohodnocen byl i náš předseda Slavomír Valečko, který byl obdarován krásným modelem Avie B-33. Tento typ létal jako mladý pilot. K tomu dostal krásný pamětní list. Děkujeme touto formou Bc. Petru Kolibovi, který s tímto modelem zvítězil na soutěži v Prostějově, odkud si odvezl cenu Svazu letců Prostějov.

 

 

Kbely - veteráni

Naši členové se zúčastnili 20. října vzpomínkového odpoledne na prvorepublikového polního pilota a také spisovatele Václava Kubce. Besedu pořádala Základna dopravního letectva ve Kbelích. Děkujeme za pozvání a velmi zajímavé odpoledne. Kolegové využili příležitosti navštívit letecké muzeum ve Kbelích. Kladně hodnotili rozsáhlost expozice.

 

 

Otaslavice

Na 10. října dostala naše odbočka pozvání na setkání do Otaslavic u Prostějova k uctění památky Josefa Františka – pilota 310. squadrony RAF. Za odbočku se akce zúčastnili čtyři naši členové. Mimo naši odbočku se vzpomínky zúčastnily odbočky Prostějov, Plumlov, Brno a Olomouc. Hostem, mimo rodiny Josefa Františka, byla i p. Trudie Bryksová, vdova po dalším pilotu RAF Josefu Bryksovi. Děkujeme starostce obce Otaslavice a odbočce Prostějov za pozvání. Přítomen byl i velitel vzdušných sil ČR gen. Jiří Verner. Součástí vzpomínky byl přelet letounů L-159 a letounů Aeroklubu Prostějov.

 

 

21. setkání

25. září zorganizovala naše odbočka, tak jako každoročně, již 21. Setkání příslušníků bývalého 1. dvlp. Tento rok bylo poprvé rozšířeno setkání na všechny bývalé vojáky sloužící na letišti Mošnov. Sešlo se celkem 84 kamarádů. Z hostů se zúčastnili starosta Příbora ing. Milan Strakoš, předseda SLČR plk. Rampula, ing. Langer za MK Apolo Kopřivnice a gen. Škarvada. Leteckým přípitkem (rumem) bylo setkání zahájeno. Věnovali jsme vzpomínku na kolegy, kteří od posledního setkání odešli do leteckého nebe. Po společném focení a projevech se konal slavnostní oběd a následovala všeobecná rozprava. Bylo zakázáno si stěžovat na jakékoli bolení a sdělování oficielních i domácích léčebných metod, ale bylo povoleno vzpomenout na nekázně, nyní již promlčené. Gen. Škarvadovi, našemu velkému příznivci, se z obležení žen ani nechtělo domů. Těšíme se již na další setkání s přáním co největší účasti.

 

 

Dny NATO

Významnou akcí Severomoravského regionu byly Dny NATO na letišti Mošnov 18. a 19. září. Odtud jen několik fotek. Setkali jsme se s našimi následovníky z Dopravní základny Kbely, kteří se zde prezentovali letouny A-319, An-26 a C-295. Z pozvání do letounu A-319 je několik obrázků. Slávek Valečko (předseda naší odbočky) nemohl pochopit, jak se takovým malým "nic", může řídit tak velké letadlo.
 

 

Olomouc

V Olomouci – Neředíně jsme 4. září navštívili nedávno otevřené letecké muzeum. Unikátem je úplně nový motor VK-1 z letounu MiG-15 bis. Pro milovníky techniky budou jistě zajímavostí řezy proudových motorů, které se nikde jinde nevidí. Dalším unikátem je PCK ještě na vzduchových polštářích získaná z Německa.

 

 

Výročí tragédie v Hůrce

Tak jako každým rokem jsme i letos 21. srpna vzpomenuli tragické havárie našeho letounu na vrcholu Hůrka u Nového Jičína položením kytičky k pomníčku.

 

 

Setkání leteckých modelářů v Drahotuších

Při prázdninových toulkách se někteří naši členové zúčastnili 21. srpna setkání modelářů na letišti v Drahouších u Hranic. Akce byla pořádána jako slet elektromodelů pod záštitou fy JETI model Příbor. Hlavním organizátorem byl náš bývalý příslušník Juraj Tinka, který se představil se svým sedmimotorovým modelem Kalinin K-7.

 

 

Slovácké letecké muzeum Kunovice

Několik záběrů je i z Leteckého muzea Kunovice, kam jsme se podívali 12. srpna. Je zde náš letoun 3137, který byl přestavěn na salonní verzi. Pro zajímavost, na rozdíl od ostatních muzejních Il-14, je úplně vybaven. Jsou zde dokonce "hasičáky" o kterých byla řeč v některých našich vzpomínkách, akumulátory a veškeré radiovybavení.

 

 

Návštěva ve Kbelích a CASA C-295

20. července navštívili členové naší odbočky a bývalí příslušníci dopravního pluku základnu dopravního letectva ve Kbelích. Hlavním cílem naší cesty byla prohlídka nového dopravního letounu CASA C-295. Uvítal nás pplk. Ing. Martin Zlatník a po prvním seznámení se základnou nás provázel spolu s kpt. Ing. Ondřejem Hanžlíkem celou prohlídkou. Všechny naše všetečné dotazy týkající se technických dat, konstrukce letounu i letových vlastností byly profesionálně odpovězeny. Musíme uznat, že technika postoupila značně dopředu a v mnohém je obsluha letounu značně jednodušší. Jsou zase vysoké požadavky na jazykovou připravenost, jelikož veškerá dokumentace se vede v angličtině. Závěrem jsme byli přijati velitelem plk. Ing. Josefem Bejdákem, který nás seznámil s nynější náplní i problémy letectva. Závěrem jsme byli obdarováni krásnou reprezentační knihou o historii Kbelského letiště. Děkujeme všem, kteří se nám věnovali, včetně tiskové mluvčí základny Zuzaně Špačkové (která nám ještě ten den poslala na naši emailovou adresu fotografie z návštěvy), za nevšední zážitek. Naše dojmy jsme tlumočili na našich každotýdenních setkání v našem klubu ostatním kolegům. Pro srovnání rozdílů vnitřku letounu a kabiny uvádíme v přiložených fotografiích letouny An-26 a C-295.

 

 

Aviatická pouť Pardubice

Krásný zážitek prožili naši členové 5. června na Aviatické pouti v Pardubicích. Organizátorům vyšlo to nejlepší počasí, jaké si mohli přát. Zážitky z minulosti si připomněl i náš předseda vzpomínkou na typ MiG-15 UTI v letové ukázce. Vidět na vlastní oči legendy leteckých soubojů je nezapomenutelný okamžik. Organizátorům děkujeme větou vyřčenou jedním naším veteránem: "Tak už jsem viděl všechno, už můžu umřít!"

 

 

Soutěž ve střelbě

1. června se naši členové zúčastnili místní soutěže ve střelbě z pistole. Vítězem soutěže se stal pplk. RSDr. Rudolf Černý. Pokračováním byla účast ve střelbě organizovaná krajským vojenským velitelstvím. Zde naše družstvo ve složení RSDr. pplk. Rudolf Černý, pplk. Oskar Roš, pplk. Slavomír Valečko obsadilo třetí místo. V jednotlivcích byl celkovým vítězem soutěže předseda naší odbočky pplk. Slavomír Valečko. Patří jim dík za kvalitní reprezentaci.

 

 

Výročí osvobození Příbora

U příležitosti osvobození Příbora 5. května 1945 se konala vzpomínková slavnost. Vzhledem k velmi nepříznivému počasí se položení věnců zúčastnili jen zástupci města, zástupci protifašistických bojovníků, zástupci sdružení rehabilitovaných a členové naší odbočky.

 

 

Výročí osvobození Havířova a Ostravy

Letos se 29. dubna oslav výročí osvobození Havířova a Ostravy zúčastnili také naši zástupci. Velkou radost veteránům učinili organizátoři, když jim umožnili prohlídku opravny dopravních letounů fy JOB-AIR v Mošnově.

 

 

Obsah © Svaz letců Příbor, z. s. | Design & grafika © Pavel Šenk